Vendade jõukatsumine! 18V ja 40V. Milliseid tööriistu võrreldi?

Avastasime oma rõõmuks loo Makita LXT ja XGT akuplatvormide samaste tulemusootustega tööriistade võrdlusest. Tegemist oli Tehnikamaailma väljaande Soome kolleegi poolt läbiviidud põhjaliku testimisega, mis ilmus TM Kodu ja Ehituse suvises Tehnika eriväljaandes. Küsisime luba artiklit täismahus avaldada.

VENDADE JÕUKATSUMINE

Makita on turule lasknud 40voldiste akutööriistade sarja. Need suurema akupingeomadusega tööriistad oma suuruselt tavalistest 18 V sarja tööriistadest ei erinegi, aga jõudu peaks 40 V tööriistadel eelduslikult olema tunduvalt rohkem. Kas see ka nii on? TM tegi asja selgeks.

Tekst Jorma Piisinen. Vahendas Mattias Hiiumaal.

PAARIVÕRDLUS 125 mm lõikekettaga akunurklõikurid

▪ Makita DGA504RTJ 18 V                     ▪ Makita GA005GM201 40 V

Makita 40voldiste tööriistade sarjas on tänaseks juba selliseid tööriistu nagu trellid, löökkruvitsad, löökmutrikeerajad, puurvasarad, nurklõikurid, tikksaed ja õhupuhurid. Nurklõikur on tavaliselt palju elektrivoolu vajav ja kulutav seade ning seetõttu ka hea tööriist võrdlemaks 18 V akuga ja 40 V akuga nurklõikurite jõudlust. Nurklõikur on mitmekülgne tööriist, millega saab metalli lõikamisele ja lihvimisele lisaks ka puhastada ja poleerida.

Ka puidutöötlemisel on relakast abi, kui neid kasutada erinevate lihvketaste ja harjadega, millega saab puitu hõlpsalt soovi kohaselt kujundada nii vormilt kui ka struktuurilt.

 

Nii testiti

Kuna eesmärk oli võrrelda kaht erineva võimsusega sama firma toodet, siis mõlemaga lõigati 120 × 120 × 8 mm RHS-toru juppideks. Lisaks lihviti lihvkettaga toru seina õhemaks. Tehti ka külmakatse, mille ajal masinaid täislaaditud akudega hoiti 15 tundi –18 °C temperatuuriga katsekambris. Külmkambrist väljavõetult hakati masinatega RHS-toru küljest kohe juppe lõikama.

Ka see nn soojenemise aeg, kui masin külmkambrist välja võetuna kohe tööle ei hakanud, pandi kirja. Külmakatsete puhul on väga tavaline, et masinad ei talu koormust, vaid käivitamisel surevad välja veel enne, kui nendega üldse saab hakata midagi tegema. Ka need väljasuremiskorrad pandi kirja.

Mõlema relakaga kasutati täpselt sama marki lõike- ja lihvkettaid.

RHS-toru lõikamisel võeti aega iga lõikamise suhtes, kuni akudes vool otsa sai.

Lihvimisel otsustati sisetunde järgi masinate koormustaluvuse ja võimsuse üle. 18voldisel relakal oli 6,0 Ah/108 Wh aku ja 40voldisel masinal 4,0 Ah/144 Wh aku. See viitabki sellele, et pinge akus oligi 40 V asemel 36 V.

 

Parameetrite erinevus

Koos kasutatud akudega oli masinate kaaluvahe 480 grammi ja 18voldine relakas oli muidugi kergem. Mõõdu erinevus tuli eelkõige pikkuses – 40 V masin oli umbes poole lõikeketta läbimõõdu võrra pikem, kui masinad olid püstasendis kõrvuti lauale asetatud. Pikkusevahe tuleneb põhiliselt sellest, et 18 V relaka aku on masina korpuse suhtes täisnurga all, aga 40 V relaka aku asetub masinale peaaegu 45kraadise nurga all, mis lisab masinale pikkust ja akule lauale asetatuna seisab see justkui varvastel.

Mõlemate masinate ergonoomia ja tasakaalustatus on head. Masinate korpused on sellise suurusega, et neist saab käega hea haarde ja käsi ei väsi ka pikemaajalise töö puhul. Ka mõlema masina eesmised käepidemed on peaaegu identsed, tugevad ning õige koha peal ja tööergonoomiat arvestades õiges asendis.

Ka vibratsioon ei häirinud töötegemisel kumbagi masina puhul.

Lugu ilmus TM Kodu ja Ehituse 2021. a  lisaväljaandes Tehnika eriväljaanne, mis ilmub iga aasta suvel.
Rohkem lugusid loe https://kodus.ee/tmkodujaehitus

Ja siis tööle!

Katsetamised tehti õuetingimustes. Testimist alustades oli õhutemperatuur +4 °C.

Akuvõimsusetestis alustati 18 V relakaga, et saaks tunnetuse seni kõige tavalisema akupingega tööriista võimekuse suhtes. Oodatult hästi suutis masin lõigata 120 × 120 × 8 mm RHS-toru. Ühe akutäiega sai lõigata kaks juppi. Kolmandat lõikamist tehes suutis relakas tekitada torusse 5,5 cm pikkuse torupaksust läbiva soone.

Esimene jupp sai lõigatud ilma masina ülekuumenemiseta ja ülekoormuse tekkimiseta. Teisel lõikamisel masin korra suri välja, aga käivitus kohe ja lõikas jupi maha. Kolmanda jupi lõikamisel masin suri aeg-ajalt välja kohe algusest peale, ühtekokku kümme korda, misjärel masin enam tööle ei hakanud ka mitte pärast 30minutilist jahtuda laskmist.

40 V relakat tööle lülitades ilmnes masinate vahe kohe.

40 V relakat julges vajutada tunduvalt tugevamini lõigatava RHS-toru vastu ja seetõttu ka sädemetemeri oli tunduvalt uhkem.

Ja muidugi ka lõikamisvõimsus oli tunduvalt parem kui väiksemal vennal.

Võimsuselt oli 40 V relakas parem selliselt, et ühe akutäiega sai lõigata 120 × 120 × 8 mm RHS-torust kolm juppi ja neljandast sedavõrd, et aku tühjenes 20 mm enne, kui kask toru külge oleks läbi lõigatud. 40 V masin ei lülitunud kordagi välja ülekoormuse või ülekuumenemise tõttu. Kui ta siis esimest korda välja suri, ei läinud ta enam tööle ka peale 30minutilist jahtuda laskmist.

 

Külmakatse

Katsed tehti õuetingimustes, kui õhutemperatuur oli +3,5 °C. Ka külmakatset alustati 18 V relakaga, mis käivitus kohe, aga ei talunud üldse koormamist. Masin lülitus välja 13 korda iga kord, kui lõikeketas puudutas metalli. Masin hakkas siiski alati tööle, kui lülitusnupp lahti lasti ja seda siis taas vajutati. Neljateistkümnendal korral masin jäi tööle, aga külm oli võtnud sooritusteravuse. Esimese jupi lõikamisele RHS-torust kulus aega isegi 42% rohkem kui sooja masinaga tehtud võimsuskatses. Teisel lõikamisel masin suri välja kolm korda ja suutis läbi lõigata kaks kanttoru külge ning kolmandat 60 mm, misjärel suri välja ega hakanud tööle ka peale 30minutilist jahtuda laskmist.

40 V relakas käivitus külmast võetuna kohe, suri välja kolm korda, kui lõikeketas oli metalli puudutanud, misjärel rohkem välja ei lülitunud esimesel lõikamisel. Aega kulus külmakatses võrreldes sooja masinaga katsetatust 40% rohkem. Teine lõikamine sujus ilma katkestusteta otsast lõpuni.

Kolmandal lõikamisel lülitus masin välja, kui RHS-toru ümbermõõdust oli lõikamata vaid 15 mm. Akust oli vool lõppenud ja masin ei käivitunud ka peale 30minutilist jahtuda laskmist.

Ka lihvimisketaste puhul oli masinate vahe sama selge nagu lõikamiselgi. 40 V relakat usaldas vajutada tunduvalt tugevamini lihvitava pinna vastu ja seega ka 40 V masina lihvimisjõudlus oli tunduvalt etem kui 18voldisel. Sama aja jooksul suutis 40 V relakas lihvida toru pinda tunduvalt rohkem kui tema väikevend.

Olgugi et 40 V relakas on 18voldisest peaaegu pool kilo raskem, siis sellest tööd tehes sugugi aru ei saagi.

40 V masin on sedavõrd jõudsam sama tööoperatsiooni tehes, et sellega saab töö varem valmis kui 18voldise relakaga töötades. Muidugi ei ole 18voldinegi relakas mingil juhul vilets tööriist. On siiski selge see, et suure voolukasutusvõimsusega masinaga poole suurema pingega akuga on töötegemine tunduvalt kiirem.

LÕPPHINNANG | 125 mm lõike- ja lihvketaste jaoks mõeldud aku-nurklõikurid

DGA504RTJ 18 V

Mootor: 18 V süsinikharjadeta

Aku: Li-ion 18 V/6,0 Ah 108 Wh

Pöörete arv: 8 500 koormuseta

Lõike-, lihvketta läbimõõt: 125 mm

Tsentri läbimõõt: 22,23 mm

Spindli keere: M14

Max lõikamissügavus: 29 mm

Kaal: 2,790 kg 6,0 Ah akuga ilma lõikekettata

Laadimisaeg: 59 min. 46 s

 

HEA:

• ergonoomia

• 18 V akusid ja laadijaid paljudel veel järgi eelmistest tööriistadest

• terakaitse võtmeta reguleerimine

 

HALB:

• ei ole midagi mainida

 GA005GM201 40 V

Mootor: 40 V süsinikharjadeta

Aku: Li-ion 40 V/4,0 Ah 144 Wh

Pöörete arv: 8500 koormuseta

Lõike-, lihvketta läbimõõt: 125 mm

Tsentri läbimõõt: 22,23 mm

Spindli keere: M14

Max lõikamissügavus: ei ole andmeid

Kaal: 3,270 kg 4,0 Ah akuga ilma lõikekettata

Laadimisaeg: 57 min 4 s

 

HEA:

• vägev jõud

• ergonoomia

• lõikeketta kaitse lihtne paigaldamine

 

HALB:

• ei ole midagi mainida

Kui akut tühjaks töötades jäi aku tühjenemisel RHS-toru lõikamine katki, siis mõõdeti vaid läbilõigatud millimeetreid.

AKUVÕIMSUSKATSES 40 V relakaga sai torumillimeetrid lõigata 63,6% rohkem kui 18voldise relaka ühe akutäiega. Teistpidise arvestusega suutis 18voldine masin lõigata 38,9% vähem kui 40-voldine. 18 V relaka lõikamiskiirus oli 2,0 mm/s ja 40voldisel 4,0 mm/s.

KÜLMAKATSES 40 V masinaga oli lõikamistõhusus 82,7% suurem kui väiksema masinaga. Teistpidi arvestatult suutis millimeetrite arvestuses 18voldine relakas lõigata 45,3% vähem kui 40voldine. Lõikamiskiirus oli 18 V relakal 1,53 mm/s ja 40voldisel 3,0 mm/s.

 

 

 

 

Kampaaniaga liitunud edasimüüjad


* Soovituslik jaehind. Hooajapakkumiste jaehinnad on Makita Eesti poolt soovituslikud. Toodete laoseisu ja saadavust küsida edasimüüjatelt. Edasimüüjad ei ole kohustatud soovituslike hindadega tooteid müüma.